Musikk er det eneste verdensspråket som ikke trenger å bli oversatt.

Velkommen til Spjelkavik Skolekorps

Spjelkavik Skolekorps sokner til Spjelkavik barneskole. Skolen og korpset ligger i bydelen Spjelkavik som er den største bydelen i Ålesund. Byen er verdenskjent som jugendby, en byggestil som ble brukt for å reise byen på nytt etter en utslettende bybrann i 1904.

Spjelkavik Skolekorps har i dag 45 medlemmer i musikk, drilltropp, juniorkorps og aspirantkorps.
Korpset ble etablert i 1953, og feirer i år 60-årsjubileum. I 1953 fant voksenkorpset Musikklaget Brage ut at de hadde en rekke instrumenter til overs. Samtidig var korpset i behov for nye musikanter og fremtidig rekruttering. Derfor ble det bestemt av bygdas unge gutter skulle få bruke instrumentene til å danne et skolekorps.

Støttespillere